Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Bij het eerste consult is er een intakegesprek, gevolgd door een release. Allerlei vragen worden gesteld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. De vragen hebben betrekking op de medische geschiedenis, zoals ongelukken, valpartijen, botbreuken en eventuele operaties die u heeft ondergaan. Ook kan worden gevraagd naar oorzaken van body stress met een chemische of emotionele aard. Tevens krijgt u uitleg over de samenhang tussen de vastgezette spanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de release en de beste manier om het proces te ondersteunen. Tijdens de release blijft u geheel gekleed en houdt uw schoenen aan. Bij BSR wordt gebruik gemaakt van een speciale bank om de release te doen. U gaat licht voorover leunend op de voetenplank staan, waarna de bank langzaam horizontaal gekanteld wordt. Hierna begint de release.


Body Stress Release zet een proces in het lichaam in gang van spanning loslaten en herstellen.
Standaard wordt begonnen met 3 releases en wel op dag 1, dag 4 en dag 11.

  • De Body Stress Release techniek

Het opslaan van spanning (body stress) is goed georganiseerd; het lichaam zorgt ervoor dat dit in bepaalde patronen gebeurt. Als Body Stress Release-practitioner ben ik opgeleid om deze patronen te herkennen en op te sporen waar en in welke richting deze zich bevinden. Bij het testen van het lichaam op body stress, maak ik gebruik van het zogenoemde bio-feedback mechanisme van het lichaam. Wanneer er sprake is van vastgezette spanning zal het lichaam tijdens het testen reageren door middel van reflexen. Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases u nodig heeft en in welke richting deze moeten worden uitgevoerd. Deze methode is effectief omdat er geen eigen interpretatie nodig is, niet van de cliënt en niet van de practitioner. Het is ook niet nodig om erin te 'geloven'.

De release bestaat uit het geven van kleine, lichte impulsen met de vingers, duimen of handen op de juiste plaats en in de juiste richting. Het lichaam kan door deze impulsen de spanning laag voor laag loslaten. Hierdoor krijgt het zenuwstelsel weer ruimte en de communicatie tussen de hersenen en het lichaam zal herstellen. Dit is cruciaal voor het zelfgenezende vermogen, dat ervoor zorgt dat de natuurlijke veerkracht en gezondheid terugkeert.


  • Effecten

In de periode die volgt op de behandeling, zal het lichaam het teveel aan opgebouwde en vastgezette spanning laag voor laag loslaten waardoor de veerkracht van het lichaam kan herstellen. BSR activeert het zelfherstellende vermogen van het lichaam maar daarvoor moet het lichaam eerst de vastgezette spanning loslaten. Het zelfherstellende vermogen is hetzelfde vermogen dat een snee in de vinger of een botbreuk geneest.

Als gevolg van de behandelingen kunnen er diverse reacties optreden: directe verlichting van pijn, meer energie en/of soepeler spieren. Tevens kan er 'oude' pijn of irritatie aan de oppervlakte komen, maar ook kan er sprake zijn van vermoeidheid, emotionele reacties, of grotere activiteit van organen in reactie op de verbeterde communicatie tussen zenuwen. De noodzaak voor vervolgbehandelingen en de frequentie daarvan zijn per persoon verschillend.
Dit is mede afhankelijk van:

  • de duur van de aanwezigheid van de klacht
  • hoe de klacht is ontstaan
  • de ernst en hevigheid van de situatie
  • de huidige leef- en werkomstandigheden
  • de snelheid waarmee de spanning loslaat